Kloakarbejde

Vi udfører alle former for reparation og nyanlæg af kloakanlæg. Etablering af 2-strengs kloak, også kaldet kloakseparering. Udskiftning og nuanlæg af bundfældningstanke - det man førhen kaldte septictanke. Etablering af nedsivningsanlæg og minirenseanlæg.​

Vi er forhandlere af Biokube minirenseanlæg - en god løsning for miljøet. Etablering af omfangsdræn, pumpebrønde etc.

Vi kommer gerne - helt uforpligtende - på besøg for gennemgang af netop dit kloakanlæg. Skal projektet udføres, så ordner vi selvfølgelig alt "papirnusseriet" med kommunen.​